Unikalna wystawa na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie  

1 października na warszawskim skwerze Adama Mickiewicza otwarta została wystawa plenerowa „Zwycięstwo Polski, ocalenie Europy! Bitwa Warszawska 1920”.

Na kilkunastu planszach opowiada ona po polsku i po angielsku zarówno o bohaterach Bitwy Warszawskiej, jak i o miejscach, które na zawsze zapisały się na historycznej mapie Europy. Na wystawie znalazły się unikalne materiały z Muzeum Wojska Polskiego, Archiwum Akt Nowych, Komisji Historycznej b. Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych, Centralnego Archiwum Wojskowego, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie i w Nowym Jorku, a także francuskiego Service Historique de la Defence oraz zbiorów prywatnych. W efekcie powstała pasjonująca opowieść o polskim triumfie w starciu dwóch cywilizacji. Ekspozycja pozwala spojrzeć na jedno z najważniejszych starć zbrojnych świata w szerszym, międzynarodowym kontekście.

Inauguracji wystawy towarzyszyło spotkanie z autorami książki pt. „Zwycięstwo Polski, ocalenie Europy! Bitwa Warszawska 1920” – unikalnej pozycji na polskim rynku wydawniczym. Prof. Grzegorz Łukomski i Elżbieta Szumiec-Zielińska w barwny sposób opisują zarówno dzieje konfliktu polsko-bolszewickiego, jak i codzienne życie toczące się w jego cieniu. 

Projekt „Zwycięstwo Polski, ocalenie Europy! Bitwa Warszawska 1920” to najnowsza,
a zarazem najważniejsza inicjatywa Fundacji Niezwykła Historia, która we współpracy z gminą Wołomin oraz zespołem profesjonalistów – historyków, dziennikarzy, projektantów, plastyków i grafików, a także instytucjami i firmami, dla których historia ojczysta jest ważna - nagłaśnia setną rocznicę Bitwy Warszawskiej.
Celem przedsięwzięcia jest szerzenie wiedzy o tym przełomowym starciu wojny polsko-bolszewickiej (1919–1921), które uratowało Polskę i Europę przed ekspansją komunizmu. Warto przywołać tu słowa francuskiego generała Louis Faury’ego, który przyrównał Bitwę Warszawską do bitwy pod Wiedniem (1683 r.) pisząc: „Przed dwustu laty Polska pod murami Wiednia uratowała świat chrześcijański od niebezpieczeństwa tureckiego; nad Wisłą i nad Niemnem szlachetny ten naród oddał ponownie światu cywilizowanemu usługę, którą nie dość oceniono”.
Elżbieta Radwan, Burmistrz Wołomina i inicjatorka Samorządowego Komitetu na rzecz upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920, od ponad roku łączy siły z innymi samorządami, by godnie upamiętnić wielkie zwycięstwo polskiego oręża. Członkami Komitetu są przede wszystkim samorządy leżące na szlaku bitewnym 1920 r., a jego celem – wsparcie godnych obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Wystawa, przypomina wydarzenia prowadzące do zwycięstwa Polaków nad bolszewikami jest kolejnym elementem budowania narodowej dumy i tradycji celebrowania wielkiego polskiego sukcesu.
Wystawę można oglądać w Warszawie do 21 października br., następnie do 11 listopada w Wołominie. Później będzie ona podróżować po Polsce i po świecie.
Patronat narodowy nad wystawą objął prezydent RP Andrzej Duda. Jej patronami honorowymi są marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Tomasz Grodzki, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, metropolita warszawski Kazimierz Kardynał Nycz oraz ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej biskup Romuald Kamiński. Partnerami wydarzenia są Akwarium Klub, Samorządowy Komitet na rzecz upamiętnienia Bitwy Warszawskiej, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa oraz Związek Miast Polskich.