Polski    English

Powołanie Samorządowego Komitetu na rzecz upamiętnienia
Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Samorządy łączą siły, aby godnie upamiętnić 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Komitet na rzecz upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 r. utworzyło w środę kilkadziesiąt samorządów. Deklarację w sprawie powołania komitetu podpisano w Senacie. Inicjatywę wspierają marszałek Senatu Tomasz Grodzki, a także Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” oraz Fundacja Niezwykła Historia.

Głównym obszarem działań Samorządowego Komitetu na rzecz upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 r. jest wspieranie – we współpracy z władzami państwowymi, samorządowymi i kościelnymi – przygotowania uroczystości rocznicowych, a także wspieranie inicjatywy budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Powołanie komitetu jest oddolną inicjatywą samorządowców (przede wszystkim z gmin leżących na szlaku bitewnym), niezależną od oficjalnych państwowych struktur. Pomysłodawcą jest gmina Wołomin na czele z Panią Burmistrz Elżbietą Radwan, do której dołączyło ponad 20 samorządów.

Fundacja Niezwykła Historia, której misją od 2011 r. jest inicjowanie, kreowanie i realizowanie nowatorskich rozwiązań́ w zakresie promocji historii Polski wspiera działanie Komitetu.