Polski    English

Zobacz wystawę w Warszawie
na Krakowskim Przedmieściu

Aby stworzyć tę barwną, pasjonującą opowieść o polskim triumfie w starciu dwóch cywilizacji sięgnęliśmy do unikalnych materiałów z Muzeum Wojska Polskiego, Archiwum Akt Nowych, Komisji Historycznej b. Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych, Centralnego Archiwum Wojskowego, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie i w Nowym Jorku, a także francuskiego Service Historique de la Defence oraz zbiorów prywatnych.
Na kilkunastu dwujęzycznych, polsko-angielskich planszach opowiadamy o bohaterach Bitwy Warszawskiej, ich głównych przeciwnikach po stronie sowieckiej, a także o sojusznikach Polski w Europie i na świecie. Przedstawiamy polskich i zagranicznych duchownych, którzy odegrali nieocenioną rolę w wydarzeniach wojny polsko-bolszewickiej, odpowiadamy na pytanie czy w ogóle musiało dojść do Bitwy Warszawskiej i wyjaśniamy co ma wspólnego czołg ze… smokiem.
Otwarcie tej niezwykłej wystawy odbyło się 1 października 2020 r. na skwerze Adama Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Od 21 października można ją obejrzeć w Wołominie przed siedzibą Urzędu Gminy. Zapraszamy