Powołanie Samorządowego Komitetu na rzecz upamiętnienia
Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Samorządy łączą siły, aby godnie upamiętnić 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Komitet na rzecz upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 r. utworzyło w środę kilkadziesiąt samorządów. Deklarację w sprawie powołania komitetu podpisano w Senacie. Inicjatywę wspierają marszałek Senatu Tomasz Grodzki, a także Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” oraz Fundacja Niezwykła Historia.

Głównym obszarem działań Samorządowego Komitetu na rzecz upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 r. jest wspieranie – we współpracy z władzami państwowymi, samorządowymi i kościelnymi – przygotowania uroczystości rocznicowych, a także wspieranie inicjatywy budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Powołanie komitetu jest oddolną inicjatywą samorządowców (przede wszystkim z gmin leżących na szlaku bitewnym), niezależną od oficjalnych państwowych struktur. Pomysłodawcą jest gmina Wołomin na czele z Panią Burmistrz Elżbietą Radwan, do której dołączyło ponad 20 samorządów.

Fundacja Niezwykła Historia, której misją od 2011 r. jest inicjowanie, kreowanie i realizowanie nowatorskich rozwiązań́ w zakresie promocji historii Polski wspiera działanie Komitetu.