Książka 

Książka pt. ,,Zwycięstwo Polski. Ocalenie Europy. Bitwa Warszawska 1920" to wyjątkowa, bodaj pierwsza tak całościowa pozycja na polskim rynku wydawniczym. Prof. Grzegorz Łukomski oraz red. Elżbieta Szumiec-Zielińska stworzyli pasjonującą opowieść zarówno o dziejach konfliktu polsko-bolszewickiego jak i o codziennym życiu toczącym się w jego cieniu. To cenne kompendium wiedzy i obowiązkowa pozycja w każdej bibliotece, nie tylko dla miłośników historii.

Premiera: 
1 października 2020 r.

Książka pt. „Zwycięstwo Polski, ocalenie Europy! Bitwa Warszawska 1920” wydana została w eleganckiej twardej oprawie, blok książki szyty nićmi, format B-5, objętość 320 stron + liczne fotografie czarno-białe i kolorowe na oddzielnych wklejkach.

Autorzy:            

red. Elżbieta Szumiec-Zielińska – dziennikarka telewizyjna i prasowa. Od roku 2006 współpracuje z TVP Historia. Autorka reportaży i filmów dokumentalnych o tematyce m.in.: historycznej, obronnej, militarnej i społecznej. Autorka wydanej w 2017 r. książki „Żywe torpedy 1939”. Wielokrotnie nagradzana za swoją twórczość. Laureatka Grand Prix Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu IPN na Najlepszą Audycję Historyczną Roku.

prof. zw. dr hab. Grzegorz Łukomski – historyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), autor książek, artykułów naukowych, recenzji, omówień, biogramów, a także promotor i recenzent prac doktorskich. Upowszechnia wiedzę historyczną w programach radiowych i telewizyjnych, m.in. w TVP Historia, a także na łamach prasy krajowej i zagranicznej. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki historii politycznej i wojskowej oraz antropologii kultury kresów wschodnich i zachodnich Rzeczypospolitej (XIX i XX w.); tożsamości i kultury politycznej polskiej diaspory cywilnej i wojskowej po II wojnie światowej, zwłaszcza na terenie Wielkiej Brytanii; niemcoznawstwa, sowietologii, biografistyk oraz dziejów ziem Rzeczypospolitej (XIX i XX w.).

Był to czas próby i godności, konsolidacji społeczeństwa wobec najwyższego zagrożenia. Kształtowała się tożsamość nowoczesnego narodu, dla którego Bitwa Warszawska stała się najlepszym sprawdzianem gotowości do najwyższego poświęcenia – swoistym paradygmatem polskości – piszą prof. Grzegorz Łukomski i red. Elżbieta Szumiec-Zielińska rozpościerając przed czytelnikami szeroką panoramę wojny polsko-bolszewickiej i codziennego życia toczącego się w jej cieniu.

Książka, choć jest to studium naukowe, adresowana jest do wszystkich zainteresowanych problematyką, przede wszystkim zaś do młodego pokolenia Polaków, urodzonych i żyjących w okresie kolejnej, zapewne najważniejszej transformacji, w ojczyźnie z trudem odzyskującej
swoją tożsamość po okresie nazistowskiej, a następnie dziesięcioleciach komunistycznej okupacji.

Jakie znaczenie miała Bitwa Warszawska?

Edgar d’Abernon zaliczył ją do ekskluzywnej kategorii jednej z osiemnastu decydujących bitew w dziejach świata. Porównać ją można między innymi do bitwy pod Poitiers, stoczonej 25 października 732 roku, gdy Karol Młot, majordom frankijski, pokonał wojska Saracenów. Zwycięstwo to miało bez wątpienia charakter przełomowy dla średniowiecznej Europy. Odtąd ekspansja arabska znacząco zmalała, by wkrótce zaniknąć zupełnie.

Swoim znaczeniem Bitwa Warszawska dorównuje też bitwie pod Wiedniem z 12 września 1683 roku. Wówczas Jan III Sobieski, król Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dowodzący wojskami europejskiej koalicji, pokonał wezyra Kara Mustafę, co zapobiegło dominacji tureckiej (islamskiej) w Europie Środkowej i Wschodniej, a z pewnością także w Zachodniej.

W każdym z wymienionych przypadków w grę wchodziły zderzenia kultur i zmagania cywilizacji – ważyły się losy cywilizacji zachodniej, łacińskiej. Bitwa Warszawska, prócz znaczenia militarnego i politycznego, nade wszystko – podobnie jak wymienione – decydująco wpłynęła na kulturową tożsamość Europy
– czytamy w książce pt. „Zwycięstwo Polski, ocalenie Europy! Bitwa Warszawska 1920”.